Bo giao ducEmail
vnpt school http://vnpt-school.com.vn
violimpic http://violympic.vn/
Gửi bài cho web
Để làm phong phú thêm website của nhà trường, các bạn học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website.
Mời các bạn bấm vào đây
Góp ý
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ánh từ phía học sinh.
Mời các bạn bấm vào đây
Phân công nhiệm vụ trong BGH năm học 2013-2014
 

    SỞ GD & ĐT THANH HÓA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT LƯU ĐÌNH CHẤT                      Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                      Hoằng Hóa, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BGH

NĂM HỌC 2013-2014

 

1. Đ/C: HOÀNG THỊ THÚY- HIỆU TRƯỞNG

 * Phụ trách chung

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường- Thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường.

- Trưởng ban xét nâng lương hàng năm, chỉ đạo kế toán duyệt lương của cán bộ giáo viên với sở GD&ĐT.

- Chủ tài khoản; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.

- Lập kế hoạch, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra toàn diện từng học kỳ và cả năm làm cơ sở đánh giá CBGV trong năm học

.* Công tác chuyên môn:

- Chỉ đạo công tác chuyên môn theo hướng dẫn của sở GD&ĐT , Bộ Giáo dục hiện hành

- Lập  kế hoạch tổ chức, chỉ đạo chuyên môn  từng tháng, từng kỳ và cả năm .

- Kế hoạch thao giảng chọn giáo viên giỏi trường, thao giảng rút kinh nghiệm đôỉ mới phương pháp giảng dạy từng học kỳ, sơ kết tổng kết công tác thao giảng phân loại giáo viên qua thao giảng .

- Kế hoạch kiểm tra hồ sơ cán bộ giáo viên, thực hiện nền nếp chuyên môn từng tháng

- Kế hoạch kiểm tra học kỳ, kiểm tra cuối năm.

- Kế hoạch thành lập ngân hàng đề thi và đáp án các bài  kiểm tra của các môn , cho từng khối từ các bài 15phút trở lên đến 45phút  và đề thi học kỳ.

- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn cấp tỉnh.

- Ký học bạ, sổ điểm, sổ đầu bài, chỉ đạo kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài k10.

-  Tổ chức và quản lý công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

- Ký duyệt kế hoạch năm học các tổ Ngữ văn, Tiếng Anh, Sử- Địa- GDCD.

2.  . Đ/C: LÊ SĨ NAM - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Công việc phân công : Phụ trách cơ sở vật chất; Công tác an ninh trật tự; Công tác hành chính; Ban nền nếp và một số công tác khác .

Nhiệm vụ :

- Phụ trách công tác chủ nhiệm và các hoạt động hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, lao động của học sinh; tổng hợp việc thực hiện nền nếp sinh hoạt, hội họp của giáo viên.

-  Phụ trách công tác giáo dục Phòng chống Ma túý, HIV/ AIDS, công tác giáo dục An toàn giao thông.

* Về CSVC :

- Tổ chức kiểm tra CSVC nhà trường vào đầu năm học tháng 7 hàng năm, cuối mỗi học kỳ, cuối năm học, vào thời gian tổng kiểm kê tài sản theo qui định của Nhà nước . Lên KH tu sửa, mua sắm mới báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định.

- Giao trách nhiệm quản lý tài sản cho bảo vệ,  các lớp trên phòng học, cho cán bộ giáo viên và các tổ chức trực tiếp sử dụng quản lý tại phòng làm việc.

- Hàng tháng chỉ đạo, tổ chức các bộ phận kiểm tra việc bảo quản, sử dụng, qui đồng trách nhiệm nếu tài sản mất hoặc hư hỏng, trị giá bồi hoàn v..v báo cáo Hiệu trưởng xem xét giải quyết .

- Tổ chức chỉ đạo các bộ phận tập hợp tài sản hư hỏng , lập biên bản đề nghị Hiệu trưởng cho phép thanh lý tài sản .

- Soạn thảo qui định  sử dụng, quản lý, bảo quản tài sản  trình Hiệu trưởng xem xét, ký, sau đó tổ chức kiểm khai thực hiện.

* Công tác hành chính :

- Trực tiếp chỉ đạo tổ hành chính nhà trường, triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của tổ hành chính, báo cáo Hiệu trưởng xem xét thống nhất.

- Chỉ đạo tổ hành chính trực tiếp quản lý tài sản, CSVC nhà trường  trong năm học .

- Đánh giá mức hoàn thành công việc, duyệt xếp loại thi đua của tổ hành chính từng học kỳ và cả năm học .

- Ký học bạ, sổ điểm, sổ đầu bài, chỉ đạo kiểm tra sổ điểm , sổ đầu bài  k11,12. Chỉ đạo, tổ chức  kiểm tra CSVC thi TN năm 2012 .

- Chỉ đạo, tổ chức  kiểm tra hồ sơ thi TN .

- Duyệt kế hoạch các tổ  Lý, Hóa- Sinh, Toán, TDQP.

* Công tác an ninh trật tự :

- Phối hợp với ban nề nếp, tổ giám thị , công an xã Hoằng quì, Hội CMHS, chỉ đạo lực lượng bảo vệ của trường làm tốt công tác an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường

- Chỉ đạo các bộ phận dưới quyền làm báo cáo về công tác an ninh trật tự nhà trường về huyện và Sở GD&ĐT.

-  Cùng với Hội CMHS, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác an ninh trật tự  trong năm học.

* Công tác nền nếp :

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban giám thị, nhằm tăng cường công tác quản lý nền nếp dạy và học từng bước đi vào nền nếp.

- Hàng tháng chỉ đạo ban giám thị họp rút kinh nghiệm về thời gian làm việc,trách nhiệm , quyền hạn , quyền lợi của ban giám thị. Tập hợp  những đề xuất của ban giám thị trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.

- Chỉ đạo tổ trưởng giám thị đánh giá các thành viên trong ban về mức độ hoàn thành công việc được giao, xếp loại các thành viên cuôí kỳ, cuối năm, làm cơ sở đánh giá cán bộ giáo viên trong năm học.

* Công tác thi đua khen thưởng :

- Phó chủ tịch HĐồng thi đua khen thưởng - kỷ luật nhà trường.

- Hàng năm nhận đăng ký thi đua các tổ bộ môn và công đoàn, lập danh sách đăng ký báo cáo về sở GD&ĐT, ban thi đua cụm.

Tất cả nhiệm vụ trên, Đ/c Nam có trách nhiệm lên kế hoạch, trình Hiệu trưởng duyệt, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện và trực tíêp điều hành, theo dõi, đánh giá từng tháng, hàng kỳ, cả năm về các công việc trên.

 * Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

 

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                          Hoàng Thị Thúy

 

 

Last update : 13/08/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau